Thursday, January 25, 2007

Pengenalan Psikologi Perkembangan

Kursus ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal, psikososial, kognisi, personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. Turut dibincangkan ialah beberapa teori perkembangan untuk menerangkan bagaimana faktor-faktor biologi, psikologi, sosial dan sistem budaya berperanan mempengaruhi perkembangan dan perubahan tingkah laku manusia.


No comments: