Thursday, February 15, 2007

Asas Biologi

Manusia

Setiap organisma berupaya membiak bagi tujuan untuk mengekalkan zuriat. Proses penghasilan zuriat disebutkan pembiakan. Terdapat dua jenis pembiakan iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Pembiakan seks melibatkan dua organisma daripada spesies yang sama,iaitu organisma jantan dan organisma betina seperti perempuan dengan lelaki.Manusia menghasilkan zuriat yang mempunyai ciri yang sama atau bervariasi bagi menyesuaikan diri dengan persekitaran yang kian berubah..Organisma jantan menghasilkan sel jantan sedangkan organisma betina menghasilkan sel betina. Melalui meiosis manusia, sel jantan menjadi gamet jantan yang dipanggil sperma dan sel betina menjadi gamet betina yang dikenal sebagai ovum. Sperma dan ovum adalah haploid, iaitu mempunyai separuh bilangan kromosom berbanding bilangan kromosom induknya. Semasa pembiakan seks, sperma (haploid) akan bersenyawa dengan ovum (haploid) untuk menghasilkan zigot.

Pembiakan

Merujuk rajah di atas, kita mengetahui bahawa gabungan sperma dengan ovum akan membentuk zigot, dan sperma yang dimiliki oleh bapa mempunyai dua jenis, iaitu sperma X dan sperma Y. Setelah sperma X bercantum dengan ovum, maka anak tersebut akan merupakan anak perempuan. Jikalau ialah sperma Y bercantum dengan ovum, maka anak tersebut akan merupakan anak lelaki.

No comments: